Twój Koszyk

Jak szybko może latać pszczoła?

Szybkość pospolitych gatunków zapylaczy

Różne gatunki pszczół mają różne prędkości lotu. Np. pszczoły miodne wykonują inne zadania niż trzmiele, dlatego oba latają z różnymi prędkościami.

Pszczoły mogą latać z prędkością od 11 do 48 km na godzinę. Szybkość, z jaką latają pszczoły, może się różnić w zależności od gatunku lub rodzaju pszczoły, przy czym pszczoły miodne mają średnią prędkość lotu w zakresie od 19 do 32 km na godzinę przy czym ruszają skrzydłami ponad 200 razy na sekundę!

Jak latają pszczoły?

Loty pszczół od dłuższego czasu wprawiają w zakłopotanie społeczność naukową, ponieważ skrzydła pszczół są zbyt małe, aby udźwignąć masę ciała.

Pszczoły mają dwa kompletne systemy ruchomych skrzydeł, system bezpośredni i system pośredni. Oba systemy kontrolują różne ruchy.

Ich mięśnie latające pozwalają skrzydłom obracać się i skręcać podczas lotu. Skrzydła wykonują szybkie, krótkie ruchy zamaszyste, do przodu i do tyłu. W ten sposób ruch ten tworzy wystarczającą siłę nośną, aby pszczoły mogły latać.

Naukowcy zaobserwowali, że uderzenia skrzydeł pszczoły mogą przyspieszyć do 240 razy na sekundę. To dlatego brzęczenie jest często kojarzone z pszczołami, ze względu na szybkie uderzenia skrzydeł setek, a nawet tysięcy pszczół jednocześnie.

To szybkie bicie skrzydeł zapewni pszczole możliwość podnoszenia swojego krępego ciała, a także latania w złych warunkach i przenoszenia materiałów takich jak pyłki i nektar.

A co z królową pszczół?

Chociaż królowa pszczół prowadzi bardziej siedzący tryb życia w porównaniu z trutniami i robotnicami, może latać z podobną prędkością i na podobne odległości. W niektórych przypadkach ul może być zagrożony i królowa musi odejść. Czasami zdaża się, że królowa zostaje zabita przez kolonię, jeśli jej produkcja larw jest zbyt niska.

Królowych jest tak mało w porównaniu z liczbą trutni i pszczół robotnic na świecie, że pomiar ich prędkości jest bardzo trudny.

Poniżej znajdują się prędkości niektórych pospolitych gatunków zapylaczy:

Typ zapylaczaZakres prędkości
Pszczoły19 – 32 km na godzinę
Trzmiele11 – 48 km na godzinę
Osa11 – 48 km na godzinę
Szerszenie22 – 40 km na godzinę